ABS Kindcentrum

De oude website van de ABS had niet meer de uitstraling die past de ABS en haar nieuwe positionering. Sinds 2016 is de ABS een kindcentrum met de hele voorziening van 0 tot en met 12 jaar. Onderwijs, BSO, peutergroep en kinderdagverblijf.  In de digitale communicatie van de ABS met haar ouders moest de website ook meer geïntegreerd moeten worden en voldoen aan de huidige technische eisen zodat de website goed leesbaar is op verschillende devices.

Daarom hebben wij een nieuwe frisse website ontworpen en gebouwd waarmee de ABS weer verder kan. In het vervolgtraject zal de site worden voorzien van de mogelijkheid om digitaal formulieren te verwerken. Het is heel plezierig om met een organisatie te werken die precies weet wat ze wilt. En het resultaat mag er zijn!

www.absmiddelburg.nl

Category
Design, Web