bunkers rond hotel britannia 1940 – 1945

bunkers rond hotel britannia 1940 – 1945

In Vlissingen resteert van alle bunkers gebouwd rond Hotel Britannia alleen nog de commandobunker. Weggestopt onder het plantsoen voor de Bestevaer-Flat. Het doel van dit boek is de bijzonder hoge historische waarde van deze bunker aan te tonen. In de vroege ochtend van de 3e november 1944 vonden rond Hotel Britannia de meest bloedige gevechten in Vlissingen plaats, Schotse troepen veroverden hierbij het hotel en de commandobunker, waarbij ze de Duitse commandant van de vesting Vlissingen krijgsgevangen maakten. Een wapenfeit dat Schotland nog altijd een verbondenheid geeft met Vlissingen.


Dit als onderdeel van de Slag om de Schelde, die zich afspeelde in het najaar van 1944. Het ging om een grootschalige geallieerde operatie met als doel de vrije doorvaart naar Antwerpen als oplossing van de geallieerde logistieke moeilijkheden. Een oorlogs- beslissende slag waar de strijdende partijen van waren doordrongen. Vanuit deze bunker leverde de Duitse marine tot het laatst toe een essentiële bijdrage in de strijd. Hier is letterlijk en figuurlijk geschiedenis geschreven. Niet alleen omdat hier het officiele oorlogsdagboek is geschreven. Vanuit de bunker zijn ook honderden radioberichten verzonden, die met het hier aanwezige Enigma-codeertoestel waren vercijferd. In het Engelse Bletchley Park waren ze er in geslaagd de code te kraken. Zowel het bewaard gebleven dagboek als de gedecodeerde radioberichten zijn nu waardevolle historische documenten. Als erfgoed is de commandobunker in Vlissingen zonder meer verbonden met het historische Bletchley Park, wat inmiddels valt onder Brits nationaal beschermd erfgoed. De weggestopte bunker in Vlissingen is daarentegen nagenoeg vergeten.

Lees meer