Een eigenzinnig Romanticus

Een eigenzinnig Romanticus

Door Leo Hollestelle en Veronica Frenks.

Jacob Huijbrecht Hollestelle (1858-1920) krijgt met deze catalogus voor het eerst een boekwerk waarin zijn leven en werk staan beschreven. Dat is hoog tijd. Zijn oeuvre is aanzienlijk en bevat prachtig werk. Aanleiding is een expositie in 2022 en 2023 over zijn Zeeuwse werk in Museum Veere. Sinds het begin van dit project en de zoektocht naar tekeningen, aquarellen en schilderijen zijn er meer dan tweehonderd werken opgespoord. De verwachting is dat met het naar buiten brengen van dit overzicht er nog meer van zijn hand boven water komt.

De titelkeus ‘een eigenzinnig romanticus’ is niet willekeurig. De benaming is gebaseerd op het werk waarin hij de natuur als ontzagwekkend schildert. Een enkel mens in grote landschappen. Zijn tekeningen en schilderijen die historische taferelen beschrijven met een voorkeur voor ruïnes, duiden eveneens op romantiek. Eerder is Hollestelle gerangschikt onder de Dordtse impressionisten. Ook dat is waar, als je impressionisme in ruime zin neemt. Hollestelle schilderde de wereld en legde daar zijn eigen gevoel in.

In deze catalogus zijn zo veel mogelijk werken opgenomen omdat er nog niet eerder een monografie over Jacob Huijbrecht Hollestelle is verschenen. Hieruit blijkt de grote werklust van deze eigenwijze romanticus met een scherpe blik op de onderwerpen die hij tekende en schilderde.