blockchain en social media

blockchain en social media

Ongeveer 90% van de wereldwijde internetgebruikers zijn gebruikers van sociale netwerken. Sociale netwerken zijn de infrastructuur geworden die maar weinigen kunnen omzeilen. Rechtstreekse concurrentie met die giganten lijkt onhaalbaar.

Het Cambridge Analytica-schandaal (Facebook), Whatsapp-achterdeurtjes voor de Amerikaanse overheid en vele andere ontdekte datalekken op andere platforms onthulden hoe onze privégegevens worden gebruikt door technologiebedrijven, hun zakelijke klanten en overheden. Platforms verzamelen informatie over elke gebruiker en verkopen deze aan de hoogste bieder. We zijn lange tijd in de gaten gehouden en dat is algemeen bekend Рniet alleen een wereldwijde samenzweringstheorie. Ja, je bent het product en jij betaalt met jouw gegevens.

De opkomst van peer-to-peer-netwerken, blockchain, gedecentraliseerde opslag, gezamenlijk aangeduid als Web 3, geven wellicht de mogelijkheid om het tij ten goede te keren. Er zijn veel initiatieven die bezig zijn het Web 3 vorm te geven, maar het zal lange tijd vergen om dit gemeengoed te laten zijn. In die tussentijd is er behoefte aan een laag over het bestaande internet die een brug vormt naar het Web 3. Mask Network is zo’n brug.

Mask Network

De basisfunctie die Mask biedt, is het verzenden en ontvangen van versleutelde berichten (tweets/FB-berichten) met toegangscontrole. Dit wordt bereikt zonder een gecentraliseerde server. Eventuele opslag kan worden geregeld op een decentrale ‘cloudservice’ Arweave. Hierop kunnen bestanden blijvend worden opgeslagen op de blockchain.

Hierbij is dus niet langer Facebook of Twitter eigenaar van jouw data, maar blijft het van jezelf. En je deelt het alleen met vrienden die jouw berichten / foto’s e.d. met Mask kunnen ontcijferen.

Verder is het mogelijk om rechtstreeks op deze social media kanalen cryptocurrencies te verhandelen (via decentrale handelsplatformen als Uniswap). Dit zal ongetwijfeld een extra impuls geven aan de populariteit van crypto.

De toekomst van social media lijkt te gaan in de richting van blockchain. Maar het zal nog een lange weg zijn. Temeer omdat de social media bedrijven al ontzettend verweven zijn met ons leven. Dat is niet zomaar om te buigen. We zullen zien.

Bron: https://masknetwork.medium.com/introducing-mask-network-maskbook-the-future-of-the-internet-5a973d874edd