Testimonial: Jo de Ridder laat zijn boeken drukken bij Media58

Jo de Ridder | media58

Testimonial: Jo de Ridder laat zijn boeken drukken bij Media58

Na zijn pensioen stortte Jo de Ridder zich op het schrijven van boeken over Vlissingen. Hij heeft meerdere boeken in eigen beheer uitgegeven en veel van die boeken hebben wij voor hem verzorgd. Onlangs kwam zijn nieuwste boek uit: ‘Vlissingen Plankenstad’. Een mooie aanleiding om hem te vragen naar zijn werken en naar de reden waarom hij voor ons als samenwerkingspartner kiest.

Het begin

“Ik ben begonnen met schrijven toen ik nog in het onderwijs zat. Naar aanleiding van de verhuizing van de school is er toen een boek uitgebracht. Zo is het schrijven voor mij begonnen. Na mijn pensioen ben ik als vrijwilliger gaan werken in het stadsarchief. Daar komt mijn fascinatie voor de historie van Vlissingen vandaan. Ik heb toen een boek uitgebracht over de Vlissingse ambachtsgilden.”

Vlissingen Plankenstad

“Ook heb ik een boek gepubliceerd over Vlissingen in de oorlogsjaren. Stadsarchivaris Ad Tramper wees me erop dat als vervolg de wederopbouw een interessante periode zou zijn om nu over te schrijven. Zo ver ben ik met ‘Vlissingen Plankenstad’ niet eens gekomen. Er valt zoveel te vertellen over de jaren tussen de oorlog en de wederopbouw! Denk aan het zuiveren van het geld (er was veel zwart geld in omloop), het opruimen van landmijnen door Duitse krijgsgevangenen, de hulpacties van het Rode Kruis, de tijdelijke onderkomens in het Havendorp dat een echte achterstandsbuurt werd… en ga zo maar door. Ik heb niet eens alle onderwerpen uit kunnen diepen. Dan was het boek nooit afgerond.”

Echte geschiedenis

“Het schrijven geeft me veel voldoening. Het klinkt misschien een beetje betweterig, maar veel mensen hier kennen hun eigen geschiedenis niet. Dat neem ik niemand kwalijk. Zo werkt het gewoon, maar ik doe wel mijn best om mensen meer te laten weten over de geschiedenis. Het is toch belangrijk dat men straks nog weet door wie Walcheren in WOII werd bevrijd en dat Vlissingen zowel tijdens de inundatie in WOII als in 1953 deels onder water stond.”

Prettige samenwerking

“Ik liet mijn boeken al bij Robbert-Jan drukken toen hij nog niet voor zichzelf begonnen was met MEDIA58. Ik blijf bij hem terugkomen omdat het vanaf de eerste samenwerking al prettig was. Er is een klik tussen ons. Hij is heel empathisch. Het zal niet snel zijn dat er iemand is waar hij niet mee kan opschieten.”

Boeken met aanzicht

“Mijn boeken zijn te herkennen aan een geheel eigen lay-out met een brede kantlijn en letters die ook voor ouderen nog goed te lezen zijn. Ook druk ik mijn stempel op de boeken door te werken met goed materiaal. Als ik mijn werk bij een ander had laten drukken, dan waren het nu van die floddertjes geweest. Of een soort pockets. Ik vind de papiersoort heel erg belangrijk. Mensen moeten het boek willen lezen en dat betekent dat het er ook goed uit moet zien. Ik ben vrij kritisch op papiersoorten. Ik geef bij Robbert-Jan aan wat ik wil en dan neemt hij alle tijd en krijg ik monstertjes. Ja, daar ben ik redelijk intensief mee bezig. Mijn boeken hebben wel aanzicht nodig. Anders is het zonde van het werk.”